22.02.2015

Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev. Aadama paradiisist väljaajamise mälestus.

Eugeni värava pühade märtrite (395-423) säilmete leidmine.

   Teenistus oktoihi ja paastutrioodi järgi.

   4. viis. Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12.

   Liturgial: Rm 13:11-14; Mt 6:14-21.