22.02.2017

Eugeni värava pühade märtrite (395-423) säilmete leidmine.

   Liturgiat ei peeta.

  1. tunnil: Joel 2:12-26.

Õhtuteenistusel: Joel 3:12-21.