22.02.2020

Surnute mälestamine

Eugeni värava mr-te säilm. leidm. IV s.; 

mr. Mauriiki †305; Rooma pst. Telesfor †127

1Kr 10:23-28; Lk 21:8-9,25-27,33-36