22.05.2015

Püha märtri Vasiliski (308) mälestus.

   Sel päeval peame teenistuse pühade apostlisarnaste suurte valitsejate keiser Konstantini (337) ja tema ema keisrinna Helena (327) mälestuseks.

   Õhtuteenistusel paremiad apostlisarnastele:

I. 1Kn 8:22-23.27-30. II. Js 61:10-11; 62:1-5. III. Js 60:1-16.

Hommikuevangeelium: Jh 10:9-16.

   Liturgial: Ap 19:1-8; Jh 14:1-11.

   Apostlisarnastele: Ap 26:1-5.12-20; Jh 10:1-6.