22.05.2016

Halvatu pühapäev. Püha märtri Vasiliski (308) mälestus. VKJ püha Nikolai, Võõpsu kiriku ja kabeli nimepüha.

Teenistus õietrioodi järgi.

3. viis. Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

   Liturgial: Ap 9:32-42; Jh 5:1-15.