22.06.2014

2. pühapäev pärast kolmainupüha, Eestimaa pühade pühapäev.

Samosata püha piiskopmärtri Euseevi (380) mälestus.

   1. viis. Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Liturgial: Rm 2:10-16; Mt 4:18-23.