22.08.2013

Püha märtri Agatoniku ja tema kaaskannatajate (305-311) mälestus.

Samal päeval püha piiskopi Filareti (Gumilevski, Riia piiskop aastail 1841-1848) uinumise (1866) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 14:6-19; Mt 20:17-28.

[Pühale piiskopile: Hb 7:26 – 8:2; Jh 10:9-16.]