22.08.2014

Püha märtri Agatoniku ja tema kaaskannatajate (305-311) mälestus.

Samal päeval püha piiskopi Filareti (Gumilevski, Riia piiskop aastail 1841-1848) uinumine (1866).

   Liturgial: 2Kr 4:13-18; Mt 24:27-33.42-51.