22.08.2015

Püha märtri Agatoniku ja tema kaaskannatajate (305-311) mälestus.

Samal päeval püha piiskopi Filareti (Gumilevski, Riia piiskop aastail 1841-1848) uinumine (1866).

   Liturgial: 1Kr 1:26-29; Mt 20:29-34.