22.08.2016

Püha märtri Agatoniku ja tema kaaskannatajate (305-311) mälestus.

Samal päeval püha piiskopi Filareti (Gumilevski, Riia piiskop aastail 1841-1848) uinumine (1866).

1Kr 15:12-19; Mt 21:18-22.