22.09.2021

Sügise algus 22.21

Sinope pskmr. Fooka †117;

prh. Joona †VIII s. eKr. 

2Kr 13:3-13; Lk 4:1-15