22.09.2013

13. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Sinope püha piiskopmärtri Fooka (117) mälestus. Ning püha prohveti Joona (VIII e.Kr) ja vaga preestri Joona, kaanonitekirjutaja Teofani isa (IX) mälestus.

   4. viis.

Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Liturgial: 1Kr 16:13-24; Lk 5:1-11 (1. Luuka pühapäev).