22.09.2022

Vastupanuvõitluse päev

Sinope pskmr. Fooka †117;

prh. Joona †VIII s. eKr. 

Gl 3:23-4:5; Lk 4:16-22