22.09.2023

Vastupanuvõitluse päev

Sinope pskmr. Fooka †117;

prh. Joona †VIII s. e. Kr. 

Ef 1:7-17; Lk 4:22-30