22.10.2013

Püha apostlisarnase Hierapoli piiskopi ja ime-tegija Averki (umb 167) ja Efesose seitsme püha noormehe (umb 250; 408-450) mälestus.

Samuti Jumalasünnitaja Kaasani pühakuju (1612).

   Liturgial: Ef 5:20-26; Lk 11:1-10.

   Jumalasünnitajale: Fl 2:5-11; Lk 10:38-42; 11:27-28.