22.10.2014

Püha apostlisarnase Hierapoli piiskopi ja imetegija Averki (umb 167) mälestus.

Ja Efesose seitsme püha noormehe (umb 250; 408-450) mälestus.

Jumalasünnitaja Kaasani pühakuju (1612).

   Liturgial: Fl 2:24-30; Lk 9:44-50.

   Jumalasünnitajale: Fl 2:5-11; Lk 10:38-42; 11:27-28.