22.11.2014

Püha apostli Fiilemoni ja tema kaaskannatajate (I) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 11:1-6; Lk 9:57-62.