22.11.2015

25. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha apostli Fiilemoni ja tema kaaskannatajate (I) mälestus.

   8. viis.

Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20.

   Liturgial: Ef 4:1-6; Lk 12:16-21 (IX Luuka pühapäev).