22.11.2017

Püha apostli Fiilemoni ja tema kaaskannatajate (I) mälestus.

   2Ts 2:1-12; Lk 18:15-17.26-30.