22.12.2013

26. pühapäev pärast Kolmainupüha, enne Kristuse sündimist.

Kõigi aegade algusest saadik Jumalale meelepärast olnud pühade, alates Aadamast kuni Joosepini elanud prohvetite mälestus.

Püha suurmärtri Anastasia (umb 304), vaeste ja vangide lohutaja mälestus.

1. viis.

Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Ms 14:14-20. II. 5Ms 1:8-11.15-17. III. 5Ms 10:14-21.

Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12.

   Liturgial Kristuse sündimise eelse pühapäeva lugemised:

Hb 11:9-10.17-23.32-40; Mt 1:1-25.