23.02.2014

Viimse kohtu, lihast loobumise pühapäev.

Smürna püha piiskopmärtri Polikarpi (167) mälestus.

Teenistus Oktoihi ja Paastutrioodi järgi.

 2. viis. Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

 Liturgial: 1Kr 8:8 – 9:2; Mt 25:31-46.