23.03.2014

Suure paastu 3., ristikummardamise pühapäev.

Püha vagamärtri Nikoni ja koos temaga kannatanud õpilaste (251) mälestus.

Samuti Illüüria püha märtri Liidia (117-138) mälestus.

   Teenistus Oktoihi ja Paastutrioodi järgi.

    6. viis. Hommikuevangeelium VI: Lk 24:36-53.

   Hommikuteenistuse lõpus kalli ja elavakstegeva risti väljatoomine ja kummardamine.

   Vassiili Suure liturgial: Hb 4:14 – 5:6; Mk 8:34 – 9:1.