23.03.2015

Püha vagamärtri Nikoni ja koos temaga kannatanud õpilaste (251) mälestus.

Samuti Illüüria püha märtri Liidia (117-138) mälestus.

   6. tunnil: Js 37:33-38; 38:1-6.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 13:12-18; Õp 14:27-35; 15:1-4.