23.04.2016

Laasari laupäev: Püha ja õiglase neli päeva surnud Laasari ülesäratamine.

Püha suurmärtri Georgi Võidukandja (Jüri, 303) mälestus. Veteranipäev.

Jõõpre Georgi kiriku nimepüha.

Samuti Rooma püha märterkeisrinna Aleksandra (303) mälestus.

Teenistus paastutrioodi järgi.

Kuldsuu liturgial: Hb 12:28 – 13:8; Jh 11:1-45.

Kui on teenistus suurmärtri auks, siis hommikuevangeelium: Lk 12:2-12. Liturgial: Ap 12:1-11; Jh 15:17 – 16:2.