23.07.2013

Pühade märtrite Trofimi ja Teofili ning nende kaaskannatajate (284-305) mälestus.

   Liturgial: Rm 14:9-18; Mt 12:14-16.22-30.