23.07.2014

Pühade märtrite Trofimi ja Teofili ning nende kaaskannatajate (284-305) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 7:12-24; Mt 14:35 – 15:11.