23.07.2015

Pühade märtrite Trofimi ja Teofili ning nende kaaskannatajate (284-305) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 10:28 – 11:7; Mt 16:24-28.