23.07.2016

Pühade märtrite Trofimi ja Teofili ning nende kaaskannatajate (284-305) mälestus.

Rm 8:14-21; Mt 9:9-13.