23.08.2014

Jumalasünniaja uinumise püha lõpetus.

Püha märtri Luppi (umb 306) mälestus.

Ja Lyoni püha piiskopmärtri Irinei (202) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 1:3-9; Mt 19:3-12.

   Liturgial: 1Kr 1:3-9; Mt 19:3-12.