23.10.2016

18.pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha apostli Jumala venna Jaakobuse (umb 63) mälestus.

1.viis. Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10.

   Liturgial: Gl 1:11-19 (Jumala venna epistel);

Lk 8:26-39 (Luuka 6. pühapäev).