23.11.2014

24. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Meie pühade isade Ikoonia piiskopi Amfilooki (394) ja Akragandi piiskopi Grigoori (VI-VII) mälestus.

Ja õilisusulise suurvürsti Neeva Aleksandri, mungapühitsusel Aleksei uinumine (1263).

   7. viis. Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Liturgial: Ef 2:14-22; Lk 12:16-21 (IX. Luuka pühapäev).

   [Õilisusulisele: Gl 5:22 – 6:2; Mt 11:27-30.