23.12.2016

Kreeta kümne püha märtri (III) mälestus.

Liturgiat ei peeta.

   Kuninglike tundide palvekord

1.tunnil: Miika 5:2-4; Hb 1:1-12; Mt 1:18-25.

3. tunnil: Baaruk 3:36-38; 4:1-4; Gl 3:23-29; Lk 2:1-20.

6. tunnil: Js 7:10-16; 8:1-4.8-10; Hb 1:10 – 2:3; Mt 2:1-12.

9. tunnil: Js 9:6-7; Hb 2:11-18; Mt 2:13-23.