24.04.2013

Püha märtri Savva Väeülema (272) mälestus.

6. tunnil: Js 58:1-11.
Õhtul: 1Ms 43:26-31; 45:1-16; Õp 21:23-31; 22:1-4.
Ennepühitsetud andide liturgia.