24.07.2016

5. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha suurmärtri Kristiina (umb 300) mälestus.

4. viis.

Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

   Liturgial: Rm 10:1-10; Mt 8:28 – 9:1.