24.08.2014

11. pühapäev pärast kolmainupüha.

Püha piiskopmärtri Eutiiki, apostel Johannese õpilase mälestus (I).

   2. viis. Hommikuevangeelium XI: Jh 21:15-25.

   Liturgial: 1Kr 9:2-12; Mt 18:23-35.