24.09.2017

16. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha apostlisarnase esimärtri Tekla (I) mälestus.

Sinodaalne liturgia Kihnu Nikolai kirikus.

7. viis.

Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

   Liturgial: 2Kr 6:1-10; Lk 5:1-11 (Luuka 1. pühapäev).