24.10.2013

Püha märtri Areta ja tema kaaskannatajate (523) mälestus.

Samuti Jumalasünnitaja pühakuju «Kõigi kurbade rõõm» (1688).

   Liturgial: Ef 5:33-6:9; Lk 11:14-23.

   [Jumalasünnitajale: Fl 2:5-11; Lk 10:38-42; 11:27-28.]