24.10.2014

Püha märtri Areta ja tema kaaskannatajate (523) mälestus.

Jumalasünnitaja pühakuju «Kõigi kurbade rõõm» (1688).

   Liturgial: Fl 3:8-19; Lk 10:1-15.

   [Jumalasünnitajale: Fl 2:5-11; Lk 10:38-42; 11:27-28.]