24.10.2016

Püha märtri Areta ja tema kaaskannatajate (523) mälestus.

Jumalasünnitaja pühakuju «Kõigi kurbade rõõm» (1688).

Fl 1:1-7; Lk 10:22-24.