24.10.2017

Püha märtri Areta ja tema kaaskannatajate (523) mälestus.

Jumalasünnitaja pühakuju «Kõigi kurbade rõõm» (1688).

Kl 1:1-2.7-11; Lk 11:1-10.