24.11.2013

22. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Pühade suurmärtrite Katariina (Ekaterina, 305-313) ja  Merkuuri (III) mälestus.

   5. viis. Hommikuevangeelium XI: Jh 21:15-25.

   Liturgial: Gl 6:11-18; Lk 18:18-27 (13. Luuka pühapäev).

[Suurmärtritele: Ef 6:10-17; Lk 21:12-19.]