24.12.2015

Püha vagamärtri Eugenia (umb 262) mälestus.

Kristuse sündimise püha eelpäev.

Kuninglike tundide palvekord

   1. tunnil: Miika 5:2-4; Hb 1:1-12; Mt 1:18-25.

   3. tunnil: Baaruk 3:36-38; 4:1-4; Gl 3:23-29; Lk 2:1-20.

   6. tunnil: Js 7:10-16; 8:1-4.8-10; Hb 1:10 – 2:3; Mt 2:1-12.

   9. tunnil: Js 9:6-7; Hb 2:11-18; Mt 2:13-23.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Ms 1:1-13;                              V. Brk 3:36-38; 4:1-4;

II. 4Ms 24:2-3.5-9.17-18;            VI. Tn 2:31-36.44-45;  

III. Mi 4:6-7; 5:2-4;                     VII. Js 9:6-7;

IV. Js 11:1-10;                             VIII. Js 7:10-16; 8:1-4.8-10.

   Vassiili Suure liturgial: Hb 1:1-12; Lk 2:1-20.