24.12.2017

Pühapäev enne Kristuse sündimist.

Kõigi aegade algusest saadik Jumalale meelepärast olnud pühade, alates Aadamast kuni Joosepini elanud prohvetite mälestus.

Jõululaupäev. 

Püha vagamärtri Eugenia (umb 262) mälestus.

4. viis.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Ms 14:14-20. II. 5Ms 1:8-11.15-17. III. 5Ms 10:14-21.

   Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10.

   Kuldsuu liturgial: Hb 11:9-10.17-23.32-40; Mt 1:1-25.

   Kristuse sündimise eelpäeva õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Ms 1:1-13;                  V. Brk 3:36-38; 4:1-4;

II. 4Ms 24:2-3.5-9.17-18;       VI. Tn 2:31-36.44-45;

III. Mi 4:6-7; 5:2-4;                VII. Js 9:6-7;

IV. Js 11:1-10;                       VIII. Js 7:10-16; 8:1-4.8-10.