25.01.2014

Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Grigoori Jumalasõnaõpetaja (389) mälestus.

Liturgial pühale piiskopile: 1Kr 12:7-11; Jh 10:9-16.

Laupäevased: Kl 1:3-6; Lk 16:10-15.