25.01.2017

Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Grigoori Jumalasõnaõpetaja (389) mälestus.

Jk 3:11 – 4:6; Mk 11:23-26.

   Jumalasõnaõpetajale: 1Kr 12:7-11; Jh 10:9-16.