25.01.2020

Paavlipäev

Konst. üpsk. Grigoori Jumalasõnaõpetaja †390

Kl 1:3-6; Lk 16:10-15