25.01.2021

Paavlipäev

Konst. üpsk. Grigoori Jumalasõnaõpetaja †390

Hb 8:7-13; Mk 8:11-21