25.01.2023

Paavlipäev

Konst. üpsk. Grigoori Jumalasõnaõpetaja †390

Jk 3:11-4:6; Mk 11:23-26