25.01.2024

Paavlipäev

Konst. üpsk. Grigoori Jumalasõnaõpetaja †390

Hb 7:1-6; Lk 21:28-33