25.02.2015

Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Taraasi (806) mälestus.

   6. tunnil: Js 2:3-11.

Õhtuteenistusel: 1Ms 1:24-31; 2:1-3; Õp 2:1-22.

Ennepühitsetud andide liturgia.

Suure kaanoni lugemine